Inleiding

Via de site www.fietswandelvakantie.nl (hierna “website”) worden reisdiensten zoals bagagevervoer, accommodatie en overige toeristische diensten (hierna samenvattend “toeristische diensten”) van Fun in Nederland (hierna “aanbieder”) aangeboden. Voor zover Fietswandelvakantie.nl niet zelf reisorganisator is, treedt Fietswandelvakantie.nl in het kader van haar activiteit als bemiddelaar tegenover de klant op uit naam en op rekening van reisorganisatie Fun in Nederland. Reisovereenkomsten worden in dit geval niet tussen u als klant en Fietswandelvakantie.nl gesloten. Alle reisovereenkomsten komen direct tussen de klant en Fun in Nederland tot stand. De algemene voorwaarden van Fun in Nederland vormen de basis voor de gesloten overeenkomst voor de toeristische dienst. Hierin kunnen met name betalingsvoorwaarden, bepalingen met betrekking tot looptijd, aansprakelijkheid, annulering, omboeking en teruggave evenals andere beperkingen en verplichtingen voor de klant zijn geregeld. Deze algemene voorwaarden van Fun in Nederland wordt op de website beschikbaar gesteld zodat de klant deze kan inzien en accepteren voordat de betreffende boeking wordt voltooid.

Aanvullende voorwaarden Reisvoorwaarden Fun in Nederland als gevolg van Covid-19: Voorwaarden Covid-19

Garantie geregeld: STO Garant 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Fun in Nederland gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Fun in Nederland leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Fun in Nederland, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Fun in Nederland. Mocht Fun in Nederland voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.