1. Omschrijving diensten en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Fietswandelvakantie.nl, gevestigd te Exloo, is een onderneming die de website Fietswandelvakantie.nl en andere domeinnamen (hierna: “de website”) ter beschikking stelt aan klanten van haar websites (hierna genoemd: “klant(en)”). Op de website worden onder meer fiets- en wandelvakanties van hotel naar hotel, (hierna: “vakanties”) van de reisorganisatie (hierna: “aanbieder”) aangeboden. Aansluitend verleent Fietswandelvakantie.nl diensten, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot, het telefonisch maken van reserveringen van de aangeboden fiets- en wandelvakanties. Voorts kunnen de klanten de aangeboden vakanties online boeken.

Op ieder gebruik van de website Fietswandelvakantie.nl en op alle diensten van Fietswandelvakantie.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien de klant niet instemt met deze voorwaarden, dient hij/zij de website niet te gebruiken en geen gebruik te maken van de aansluitende dienstverlening van Fietswandelvakantie.nl

Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen voor (rechts)personen en derden die direct of indirect betrokken zijn bij de website en dienstverlening van Fietswandelvakantie.nl.

Intellectuele rechten.
De website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de klanten. Het is de klant niet toegestaan de via de website verkregen informatie, software en diensten te gebruiken en/of te kopiëren, te wijzigen, verspreiden, openbaren, voor andere doeleinden dan het beoogde gebruik.

De auteursrechten op de website zijn de exclusieve eigendom van Fietswandelvakantie.nl. Voor zover Fietswandelvakantie.nl op de website gebruik maakt van intellectuele rechten van derden, merkrechten daaronder begrepen, staat Fietswandelvakantie.nl ervoor in dat zij tot dit gebruik gerechtigd is.

Op de website kunnen hyperlinks zijn opgenomen ter verwijzing en informatie voor de klant. Fietswandelvakantie.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die aan de hyperlinks zijn gekoppeld en is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van hyperlinks en de daarbij behorende websites.

Het aanbod van complete fiets- en wandelvakanties op de website – Bemiddeling

Fietswandelvakantie.nl heeft het aanbod en de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gebaseerd op de informatie en aanbiedingen die de aanbieder en derden hebben verstrekt. Fietswandelvakantie.nl staat niet in voor de juistheid van deze informatie en is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of onvolledigheden in de informatie. Fietswandelvakantie.nl kan de informatie en het aanbod van vakanties op de website te allen tijde wijzigen en doet dat regelmatig. De aanbieder kunnen de door hen verstrekte informatie, de samenstelling van hun vakanties en de opgegeven prijzen te allen tijde wijzigen, en doen dat regelmatig. Aan het aanbod op de website en de daar genoemde prijzen en aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De klant kan de op de website aangeboden vakanties online reserveren en via de telefonische reserveringsdienst van Fietswandelvakantie.nl. Deze dienstverlening betreft uitsluitend de bemiddeling tussen de klant en de reisorganisatie (hierna “aanbieder”). De reservering is voor de klant bindend. Na het maken van de reservering komt door bevestiging van de reservering door de reisorganisatie (hierna “aanbieder”) een overeenkomst tot stand tussen de klant en reisorganisatie, waarbij Fietswandelvakantie.nl geen partij is en waarbij de aanbieder zijn algemene voorwaarden kan gebruiken. Fietswandelvakantie.nl kan niet instaan voor de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de beschikbaarheid en kwaliteit van de accommodaties, evenementen en activiteiten. Fietswandelvakantie.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de wijze van uitvoering van de overeenkomst. De klant moet er rekening mee houden dat de reisorganisatie al dan niet in zijn algemene voorwaarden reserveringskosten en annuleringskosten kan bedingen.

Privacy

Fietswandelvakantie.nl verzamelt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot de klant. Fietswandelvakantie.nl verstrekt die persoonsgegevens aan de reisorganisatie ten behoeve van de bemiddeling en aan eventuele derde, voor het verzenden van de reserveringsbevestiging en aan door Fietswandelvakantie.nl ingeschakelde dienstverleners. Fietswandelvakantie.nl kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor het verzenden van e-mails om de klant te informeren over haar dienstverlening en over het aanbod op de website en voor de verzending van een elektronische nieuwsbrief indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven. Fietswandelvakantie.nl kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies, teneinde de dienstverlening optimaal te laten verlopen. Fietswandelvakantie.nl staat ervoor in dat de persoonsgegevens technisch en organisatorisch zijn beschermd en niet toegankelijk zijn voor onbevoegde kennisneming en onbevoegd gebruik daarvan. De klant kan te allen tijde haar/zijn persoonsgegevens inzien en laten wijzigen indien de gegevens onjuist of niet actueel zijn. De klant kan Fietswandelvakantie.nl verzoeken om de persoonsgegevens uit haar bestand te verwijderen.

Review plaatsen

Als u bij ons een reservering heeft gemaakt dan ontvangt u na uw vertrekdatum een mail met het verzoek uw mening te geven over uw vakantie. U kunt tevens aangeven of u uw naam erbij wilt vermelden of dat u anoniem wenst te blijven.

Uw review wordt door onze redactie bekeken en na controle online gezet. Wij behouden ons ten alle tijde het recht uw review niet online te plaatsen. Mocht u in de toekomst toch uw naam er niet meer bij willen hebben staan kunt u ons uiteraard ten alle tijden verzoeken die te verwijderen. U mag dat mailen naar info@fietswandelvakantie.nl en wij zullen uw verzoek binnen 3 werkdagen verwerken.

Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt

Fietswandelvakantie.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fietswandelvakantie.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het aantal bezoekers van de website te registreren en het gemiddelde gedrag van die bezoekers te kunnen analyseren ten einde de website te kunnen verbeteren voor het gebruik. We staan het niet toe dat Google die bezoekersgegevens gebruikt voor andere (Google) diensten. Hiertoe anonimiseren we de IP-adressen.

Aansprakelijkheid

Fietswandelvakantie.nl is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg is van het gebruik van de website, de onmogelijkheid de website te gebruiken bijvoorbeeld door technische storing of onderhoud daaronder begrepen, en/of het handelen van de telefonische reserveringsdienst, behoudens grove schuld of opzet zijdens Fietswandelvakantie.nl. Indien Fietswandelvakantie.nl op enigerlei wijze wel aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van de reservering van de vakantie met een maximum van € 150,-.