Privacyverklaring Fietswandelvakantie.nl

Als reisbemiddelaar van fiets- en wandelvakanties tussen verschillende hotels, weten we hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de wet AVG (ook wel GDPR genoemd). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan. Fietswandelvakantie.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fietswandelvakantie.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer (in geval van aanbetaling)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Fietswandelvakantie.nl verwerkt u gegevens voor de volgende doeleinden:
– Reserveringen: allereerst gebruiken wij uw persoonlijke informatie om uw (online) reservering te voltooien. Zonder persoonsgegevens is een reservering niet mogelijk.
– Informeren: Mochten er onduidelijkheden zijn met uw reservering, dan kunnen wij contact met u opnemen.
– Verzoeken: Het kan voorkomen dat u een verzoek heeft gedaan bij uw online reservering, wij moeten hier dan op reageren.
– Om feedback over uw vakantie te vragen: Na uw verblijf in het hotel ontvangt u een e-mail met de vraag of u uw geboekte vakantie wilt beoordelen.

Gegevensverbruik

Fietswandelvakantie.nl verzamelt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot de klant. Fietswandelvakantie.nl verstrekt die persoonsgegevens aan de reisorganisatie ten behoeve van de bemiddeling en aan eventuele derde, voor het verzenden van de reserveringsbevestiging en aan door Fietswandelvakantie.nl ingeschakelde dienstverleners. Fietswandelvakantie.nl kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor het verzenden van e-mails om de klant te informeren over haar dienstverlening en over het aanbod op de website en voor de verzending van een elektronische nieuwsbrief indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven. Fietswandelvakantie.nl kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies, teneinde de dienstverlening optimaal te laten verlopen. Fietswandelvakantie.nl staat ervoor in dat de persoonsgegevens technisch en organisatorisch zijn beschermd en niet toegankelijk zijn voor onbevoegde kennisneming en onbevoegd gebruik daarvan. De klant kan te allen tijde haar/zijn persoonsgegevens inzien en laten wijzigen indien de gegevens onjuist of niet actueel zijn. De klant kan Fietswandelvakantie.nl verzoeken om de persoonsgegevens uit haar bestand te verwijderen.

Review plaatsen

Als u bij ons een reservering heeft gemaakt dan ontvangt u 3 dagen na uw vertrekdatum een mail met het verzoek uw mening te geven over uw uitje. U kunt tevens aangeven of u uw naam erbij wilt vermelden of dat u anoniem wenst te blijven.

Uw review wordt door onze redactie bekeken en na controle online gezet. Wij behouden ons ten alle tijde het recht uw review niet online te plaatsen. Mocht u in de toekomst toch uw naam er niet meer bij willen hebben staan kunt u ons uiteraard ten alle tijden verzoeken die te verwijderen. U mag dat mailen naar info@fietswandelvakantie.nl en wij zullen uw verzoek binnen 3 werkdagen verwerken.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Fietswandelvakantie.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens de wet mogen wij de gegevens 2 jaar lang bewaren om deze daarna te vernietigen.

Verzoek tot inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fietswandelvakantie.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijziging van Privacy Verklaring

Fietswandelvakantie.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Fietswandelvakantie.nl adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.