Alle publicaties van Fietswandelvakantie.nl zijn beschermd op basis van het (internationale) auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag niets op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden en/of openbaar worden gemaakt zonder dat daar voorafgaand schriftelijke toestemming voor is gevraagd dan wel verleend.