Fochteloërveen

Beleef het Fochteloërveen

Uniek hoogveengebied

Het Fochteloërveen spreekt bij veel mensen tot de verbeelding. Dit uitgestrekte hoogveen gebied is uniek in Nederland. Het herbergt de meest uiteenlopende planten en diersoorten. De rust en weidsheid die het gebied kenmerkt is uniek in zijn voorkomen.

Magnifiek uitzicht

Het Fochteloërveen is op veel manieren te beleven. Het meest in het oog springende is toch wel de 18 meter hoge uitkijktoren. Het bied je als bezoeker een prachtig uitzicht over één van de laatste hoogveengebieden van West- Europa. De toren is gebouwd in de vorm van een zeven en geïntegreerd in de omgeving. Neem er eens een kijkje! Gewapend met een verrekijker zie je misschien één van de vele bijzondere vogelsoorten, zoals de grauwe klauwier, het paapje of de kraanvogel. Daarnaast zijn in het gebied enkele vogelkijkhutten aanwezig. Die er voor zorgen dat mens en dier van de rust kunnen genieten.

Wandelen

Door het Fochteloërveen lopen enkele paden. Zoals het wandelpad de Bonghaar. Hier struin je dwars door het levende hoogveen.
De lengte van het wandelpad is ongeveer 4 kilometer.

Fietsen

Door het Fochteloërveen lopen prachtige fietspaden door deze fietspaden krijg je een goed beeld van het uitgestrekte gebied.

Invalidenpad

Voor invaliden is het Fochteloërveen ook prima te beleven. In de informatieruimte is een invaliden toilet aanwezig. Een film over het Fochteloërveen met ondertiteling is hier tevens te bekijken. Vanuit de informatieruimte loopt het pad het veld in.

Ontstaan van het hoogveen

Hoogveen ontstaat op plekken waar regenwater blijft staan en veenmossen eeuwen achtereen kunnen groeien. De veenmossen sterven van onderen af en groeien aan de bovenkant door. Na eeuwen ontstaat zo een bodem met dik pakket veenmossen. Het hoogveen groeit boven de omgeving uit, waardoor het grondwater de wortelzone van de planten niet meer bereikt. De veenmossen zijn als een spons en houden het regenwater vast. Door de zuurstofarme omstandigheden verteren de afgestorven mostresten niet.

Hoogveen in Nederland

In Nederland is nog maar weinig hoogveen terug te vinden. Veel gebieden zijn voor de turfwinning ontgraven. Of zijn door ontwatering droog komen te liggen. Hierdoor is het Fochteloërveen inmiddels een uniek hoogveengebied in Nederland en West Europa. Het is dan ook een beschermd natura-2000 gebied.

Flora en Fauna

Het hoogveen is gekenmerkt door de hoge zuurtegraad. Hierdoor is het erg moeilijk voor planten en dieren om er  te leven. Ze hebben immers ook kalk nodig. De dieren die er wel voorkomen zijn dan ook specifiek voor het hoogveen. En worden niet of nauwelijks op andere plaatsen waargenomen. Zo leven er in het Fochteloërveen vleesetende planten, kraanvogels en het veenhooisbeestje.

Natuurbehoud/herstel

Hoogveen leeft. Dat wil zeggen dat het hoogveen doorgroeit door het vasthouden van regenwater. Om er voor te zorgen dat dit gebeurt moet er voldoende regenwater in het gebied blijven. Iets wat vaak indruist tegen grondbezitters rondom het hoogveengebied. Buren van he. Anders kan dit niet bewerkt worden. om er voor te zorgen dat het hoogveen blijft groeien en de omwonenden droge voeten houden zijn er de afgelopen jaren veel maatregelen getroffen.

Compagnonsveld & Compagnonsbossen

Sinds 2010 heeft het grote natuurgebied Fochteloërveen er 190 hectare natuur bij. In het kader van het Landinrichtingsproject Fochteloërveen) is het Compagnonsveld bij Ravenswoud ingericht voor de natuur. Dit gebied vormt nu een belangrijke buffer voor het hoogveen in het Fochteloërveen. Tegelijkertijd zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat omringende landbouwgronden nat worden.

Ook de inrichting van de Compagnonsbossen en de polder Ravenswoud is gereed. De Compagnonsbossen hebben het authentieke beeld van voorheen teruggekregen. De lanen in het bos zijn hersteld en beter zichtbaar gemaakt. Het wijkenpatroon in de Compagnonsbossen en de polder Ravenswoud is weer herkenbaar gemaakt. Aan de zuidkant van het Fochteloërveen zijn nu meer mogelijkheden voor fietsen en wandelen. Daar waar de wandelroutes de wijken kruisen, zijn historische bruggetjes aangelegd. Een nieuw wandelpad door het Compagnonsveld is deels als vlonderpad aangelegd. Kanovaren door de wijken is nu ook mogelijk. Aan de rand van de Compagnonsbossen is een uitkijktoren geplaatst met uitzicht over de polder Ravenswoud.

Het bestaande fietspad van Ravenswoud naar Veenhuizen is verbreed en verhard met beton. Om het fietspad ook na de vernatting droog te houden, is deze deels op een kade komen te liggen. Tussen Smilde en Ravenswoud is een nieuw fietspad aangelegd. Hierdoor is het bestaande fietspad vanuit Smilde verbonden met de Compagnonsweg in Ravenswoud.

Sinds de zomer van 2011 broedt voor het eerst sinds honderd jaar weer een paar raven met succes in Friesland. De vogels kozen de bossen van Ravenswoud uit als thuisbasis. De raven hebben deze locatie uitgekozen vanwege het natuurgebied dat de laatste jaren door Natuurmonumenten flink is vergroot. De raven zijn in de 20e eeuw in Nederland door de mens uitgeroeid. Het laatste Friese legsel werd in 1904 bij Beetsterzwaag uit het nest gehaald. Rond 1970 werd de raaf weer geïntroduceerd op de Veluwe. De raven van Ravenswoud zijn nakomelingen van de raven uit Berkenheuvel, onderdeel van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Als de raaf eenmaal een partner heeft gevonden, blijft hij die zijn hele leven trouw. Ze bouwen hun nest in een hoge boom, op een afgelegen plek.’ De raaf is een echte alleseter. Vanuit de bossen zwerven ze door de omliggende natuur, op zoek naar knaagdieren, insecten, wormen en kadavers. Ze eten ook plantendelen zoals bessen en fruit.

Uitkijkpunten

De 7 het bekendste uitzichtpunt van het Fochteloërveen. Vanuit deze toren heeft u een prachtig uitzicht over het uitgestrekte

Vogelkijkscherm informatieruimte. Dit vogelkijkscherm biedt je een prachtig uitzicht over het veld. Hier worden onder andere kraanvogels, roodborsttapuit en blauwe kiekendieven waargenomen. Dit scherm is tevens toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Vogelkijkhut Fochteloërveenweg. Deze hut staat bekend om zijn zomergasten. Dit zijn namelijk nestelende boerenzwaluwen. Het is dan ook altijd gezellig druk in de hut. Verder worden hier veel eendensoorten gezien en ook de kleinste fuutachtige van Nederland, de dodaars. Deze vogelijkhut is met de rolstoel bereikbaar.

Uitkijkpunt Ravenswoud Aan de rand van de polder van Ravenswoud staat dit uitzichtpunt. Het geeft een goed zicht over de polder. Hier komen regelmatig de kraanvogel foerageren.

Contactgegevens:

Natuurmonumenten
Hoofdweg 120
9341 BL Veenhuizen