Reserveringsvoorwaarden

 

Boeken

Fietswandelvakantie.nl heeft een bemiddelende rol en stuurt een boeking slechts door naar de touroperator (hierna: “de partner”). De boeking zelf is een transactie tussen de partner en de klant die de boeking maakt. Bekijk onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Review plaatsen

Als u bij ons een reservering heeft gemaakt dan ontvangt u na uw vertrekdatum een mail met het verzoek uw mening te geven over uw vakantie. U kunt tevens aangeven of u uw naam erbij wilt vermelden of dat u anoniem wenst te blijven.

Uw review wordt door onze redactie bekeken en na controle online gezet. Wij behouden ons ten alle tijde het recht uw review niet online te plaatsen. Mocht u in de toekomst toch uw naam er niet meer bij willen hebben staan kunt u ons uiteraard ten alle tijden verzoeken die te verwijderen. U mag dat mailen naar info@fietswandelvakantie.nl en wij zullen uw verzoek binnen 3 werkdagen verwerken.

Annuleringen 

Artikel 9     Als u wilt opzeggen

Artikel 9.1

Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe je dit, dan ben je verplicht om aan de touroperator (hierna: “de partner”)  de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

Artikel 9.2

Tenzij de partner afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de partner verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:

  • Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling   maar niet meer dan 35%;
  • Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de    reissom;
  • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de partner gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.

Artikel 9.3

Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen. Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt de partner op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.

Artikel 9.4

Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt de partner mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Artikel 9.5

Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. De partner berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde.

Artikel 9.6

Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de partner aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die de partner hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 9.7

Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. De partner brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.

Artikel 9.8

​Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de partner. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de partner. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de partner op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 9.9

Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de partner alle door jou vooruitbetaalde gelden terug. Je hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9.10

Voor reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een calamiteit is vastgesteld, geldt dat wordt aangenomen dat er een situatie bestaat als in het vorige lid omschreven. Je kunt dan vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als dat mogelijk is en je dat wilt, omboeken.