Museum- en zandstrooiboerderij

Museum- en zandstrooiboerderij Schoonebeek

Gelegen in het rustieke dorp Schoonebeek ligt de prachtige zandstrooiboerderij De Zwaantje Hans-  Stokman´s Hof. De boerderij stamt uit de 17e eeuw. Eén van de laatste eigenaren, Zwaantje Hans, heeft er door het zandstrooien van de vloer voor gezorgd dat de boerderij een toeristische attractie is geworden. In veel boerderijen in de provincie Drenthe, en ook in sommige andere delen van het land, trof men vroeger een zandtapijt aan. Tot het begin van de vorige eeuw was vloerbedekking een onbekend begrip voor de boer, de vloeren in verschillende vertrekken bestonden uit grote brokken Bentheimer zandsteen en blauwe en rode plavuizen. Met fijn zand bracht de vrouw van de boer meestal eens in de week een versiering aan op één van die kale vloeren: een zogenaamd zandtapijt. Bij het zandstrooien toonden de boerinnen hun kunstzinnige aanleg. Allerlei figuren werden tot een compleet zandtapijt gestrooid, echte kunstwerken waren het. De boerenkeuken zag er dan op zijn zondags uit.

Op de deel van de boerderij heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij in samenwerking met de Stichting ‘De Spiker’ een permanente tentoonstelling over de oliewinning in Schoonebeek ingericht. En natuurlijk is daar ook iets te zien van de geschiedenis van de oliewinning.

Museum- en zandstrooiboerderij
Zwaantje Hans-Stokman’s Hof

Burg. Osselaan 5 – 7761 BS  Schoonebeek
Tel.: 0524-531702
Website